Sunday, October 23, 2011

Di Malaysia

Adi Permana bersama Rahmat N di Kuching, Sarawak, Malaysia, 6 Oktober 2011

No comments: